Engelska 31-60 hp 30 hp

Om kursen

I kursen fördjupas de studerandes förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. I kursen studeras de amerikanska och brittiska litteraturers utveckling i ett historiskt perspektiv, med fokus på relation mellan texternas innehåll och form samt deras inbördes förhållande, och deras komplexa koppling till sin samtid. Terminologin fördjupas och kompletteras med vissa grundläggande litteraturkritiska begrepp som t.ex. “litteraturkanon”, “Själv”, “diskurs”, och “historicitet”. Till detta kommer en övergripande genomgång av centrala delar av den engelska språkvetenskapen, med fokus på syntax, morfologi, fonetik och fonologi, semantik, sociolingvistik och pragmatik samt språkdidaktik och språkinlärning, jämte en orientering i det engelska språkets historiska utveckling. Vidare fördjupas studenterna inom syntax för att förankra kunskaper om aspekter av engelsk språkstruktur. Dessutom ges studenterna en genomgång av de centrala forskningsmetoder inom lingvistik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 1-30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22512
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: 0 träffar på campus Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0040), minst tre nätbaserade seminarier i moment 0030 och minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0050.
Våren 2020
Distans
202004 - 202102
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22511
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: 0 träffar på campus Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment (moment 0010, 0020 och 0040), minst tre nätbaserade seminarier i moment 0030 och minst fyra nätbaserade seminarier i moment 0050.
Våren 2020
Normal
202004 - 202023
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-22510
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)