Sök

Engelska 61-90 hp 30 hp

Om kursen

Kursens syfte är att ge den studerande ökade färdigheter i att använda engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i lingvistik med fokus på sociolingvistik och i litteraturkunskap med fokus på prosatexter och litteraturteori. Vidare skall den studerande utföra ett specialarbete i ett begränsat ämne inom engelsk språkvetenskap eller engelskspråkig litteratur. Slutligen skall kursen förbereda studenten för att presentera information både skriftligt och muntligt i internationella sammanhang.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 1-30 (G1N)) och Engelska 31-60 hp (G1F) eller Engelska för ämneslärare 1-30 (G1N) och Engelska för ämneslärare 31-60 hp (G1F)

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22505
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: 0 träffar på campus Gävle. Distansstudenterna förväntas delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment.
Hösten 2023
Normal
202335 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-12507
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12517
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Examinerande schemalagda nätbaserade träffar. För halvtidsstudenter innebär detta en schemalagd träff i veckan). Det kommer att finnas minst åtta nätbaserade seminarier i varje 7,5 hp moment.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)