Sök

Engelska för lärare i åk 1-3, 15 hp (1-15). Ingår i Lärarlyftet 15 hp

Om kursen

I kursen studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning och engelsk språkdidaktik med speciellt fokus på yngre barns tillägnande av ett främmande språk. Läsning och diskussion av engelskspråkig barnlitteratur ger studenterna inblickar i delar av den engelskspråkiga kulturen och hur den kan användas i språkundervisning. Vidare ges en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer från ett kontrastivt perspektiv.
Kursinnehållet syftar i hög grad till att utveckla studenternas egna färdigheter i engelska och medvetenhet om språkets funktioner. I samtliga moment övas muntlig och skriftlig språkfärdighet genom kontinuerliga seminarieuppgifter. Vidare behandlas mer systematiskt viktiga huvuddrag i engelskans ljudsystem och meningsstruktur, särskilt med tyngdpunkt på skillnader gentemot svenskan.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 1-3 utan att vara ämnesbehörig.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22519
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Inga träffar på campus i Gävle. Studenten förväntas dock att delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Kursen läses på halvtid och innehåller kursmomenten språkdidaktik, barnlitteratur och grundläggande språkstruktur

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)