Sök

Engelska för lärare i åk 4–6, 30 hp (1–30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp

Om kursen

Kursen ger en grundläggande genomgång av engelskans grammatiska och fonologiska strukturer med speciellt fokus på kontrastiva aspekter. Dessa teoretiska kunskaper kopplas till studentens egna språkproduktion, både skriftlig och muntlig. Studenten lär sig känna igen vanliga fel i elevers språkproduktion på engelska och utvecklar den egna språkfärdigheten.

Kursen utvecklar studenternas kommunikativa färdigheter på engelska och deras kompetens som blivande lärare i årskurs 4-6. Detta sker genom att studera teorier och metoder för inlärning av engelska som främmande språk. Det engelska språkets spridning i världen studeras och kursen även tar upp frågor om identitet och kultur. Kursen behandlar materialval samt planering av undervisning och bedömning och betygsättning. Vidare studeras några centrala aspekter av andraspråksinlärning med speciellt fokus på barns tillägnande av ett främmande språk. I samtliga moment problematiseras innehållet i förhållande till ämnesdidaktiska frågeställningar. De kommunikativa färdigheterna tränas ytterligare genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser och redovisar muntliga uppgifter på seminarier. Studenterna får också träning i att ge och ta konstruktiv kritik.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-22520
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Inga träffar på campus i Gävle. Studenten förväntas dock att delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Kursen läses på halvtid på vårterminen 2023 och höstterminen 2023. Under första terminen ingår kursmoduler som omfattar grundläggande språkstruktur och fonologi (7,5 hp) och språkfärdighet (7,5 hp). Kursens andra termin innehåller kursmomenten engelsk språkdidaktik (7,5 hp), barn- och ungdomslitteratur (4,5 hp) samt engelska i världen (3 hp).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)