Sök

Engelska för lärare åk 7-9 (1-45 hp) ingår i lärarlyftet 45 hp

Om kursen

Engelska som skolämne innefattar idag en ökad tonvikt på omvärldskunskap, internationalisering och kommunikativ kompetens. Till detta hör möjligheter till kommunikation via digitala medier, vilket innebär att förmåga att söka och värdera innehåll i text och tal ses som centralt. Undervisning i Engelska ger förutsättningar för nya arbetsformer och undervisningssätt och ämnet utgör därför stimulerande utmaningar för engelsklärare.

Kursen erbjuder kursdeltagarna ett forum för att fördjupa sig i dessa områden och bekanta sig med didaktiska verktyg för att möta de krav som uttrycks i läroplanen. Detta innefattar bland annat kunskap om inkluderande förhållningssätt i undervisningen där elever i behov av särskilt stöd och elever med olika kulturell bakgrund ses som en tillgång i ett flerspråkigt och mångkulturellt klassrum. Kursen betonar även hur medvetenhet om genusperspektiv i undervisningen samt hur kunskap om digitala verktyg kan stödja undervisningen.

Under första terminen ingår kursmoduler som omfattar språkstruktur, skriftlig kommunikation, ämnesdidaktik. Kursens andra termin innehåller kursmomenten fältstudier, samtida engelskspråkig litteratur, barn- och ungdomslitteratur, språkvetenskaplig översikt samt engelska som världsspråk.

Kursen syftar med andra ord till att ge de studerande möjligheter att utveckla goda kunskaper om det engelska språkets mångfald med utgångspunkt från språkliga och kulturella perspektiv. Kursen vänder sig till lärare som vill utöka sin behörighet i ämnet engelska och som önskar fördjupade kunskaper i hur lärare kan bemöta elever i det multikulturella klassrummet, hur man med digitala och analoga verktyg kan designa undervisningen för att främja lärande, och hur man kan bemöta det engelska språkets omfattande variation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

För att delta i Lärarlyftet behöver du vara anställd som lärare och ha en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202503
Studietid: Dagtid
Antal platser: 40
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12521
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Inga träffar på campus i Gävle. Studenter förväntas dock att delta i de schemalagda nätbaserade seminarierna. Kursen ges halvtid hösten 2023, våren 2024 och hösten 2024. På höstterminen 2023 ingår kursdelarna Språkstruktur (7 hp), Skriftlig kommunikation (5 hp) och Engelska i världen (3 hp). Kursens andra termin innehåller kursmomenten Ämnesdidaktik (10 hp) och Fältstudier (5 hp). Höstterminen 2024 läser du Samtida engelskspråkig litteratur, (5hp), Barn- och ungdomslitteratur (5 hp) och Språkvetenskaplig översikt (5 hp).

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)