Sök

Energisystem 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en bred överblick över ämnet energisystem i termer av storskalig produktion, utnyttjande och global miljöpåverkan, samt verktyg för att bedöma och styra energianvändning och teknikdesign. Huvudsakliga delmoment i kursen är:

Vokabulär och definitioner inom energisystem
Bedömnings- och kontrollverktyg inom energisystem:
Systemverktyg
Ekonomiska verktyg
Politiska verktyg
Fossil energi
Bioenergi
Kärnkraft
Transportenergi
Industriella energisystem
Fjärrvärme och -kyla
Koldioxidlagring
Energilagring

I kursen ingår även eget författande av en mindre uppsats kring ett individuellt valt energisystemämne, där texten ska vara i populärvetenskaplig stil och innehålla referenser till vetenskaplig och annan adekvat litteratur. Det kan noteras att förnybar energi endast behandlas marginellt i denna kurs; det ämnet behandlas mer i andra, kompletterande kurser på utbildningsprogrammet Energisystem.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

- Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng - Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper - Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Normal
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 35
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16710
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 80
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16719
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)