Sök

Introduktion till energisystem och uthålliga energiformer 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva olika el-, kyl- och värmeproduktionssystem
2. redogöra för grundläggande begrepp inom energisystem
3. definiera systemgränser för olika energisystem
4. redogöra för förnybar energi och övrig energitillförsel
5. redogöra för klimat- och miljöaspekter på olika energisystem
6. beskriva distribution av fjärrvärme
7. redogöra för styrmedel inom energisystemområdet
8. beskriva och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
9. redogöra för hur man kan minska den negativa miljöpåverkan som produktionen av el och värme innebär genom utformning av resurssnåla och uthålliga energisystem
10. redogöra för energianvändningen i olika sektorer
11. värdera energisystemens betydelse för påverkan på klimat och miljö
12. dokumentera och skriftligen rapportera experimentella resultat.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3beller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16716
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2022
Distans
202235 - 202244
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16717
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)