Sök

Energisystem 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
1. redogöra för grundläggande begrepp och definitioner inom energisystem
2. redogöra för olika typer av energisystem såsom industriella energisystem, byggnadens energisystem och transporter ur hållbarhetsavseende
3. redogöra och visa förståelse för aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete som relaterar till kursens innehåll
4. redogöra för utformning av kraft-värmeanläggningar

Färdighet och förmåga
5. bedöma och analysera systemgränser för olika energisystem
6. bedöma och analysera byggnadens energisystem och industriella energisystem
7. bedöma olika energisystem med avseende på klimat- och miljöaspekter
8. självständigt definiera och formulera ett projektarbete samt planera och med adekvata metoder genomföra detsamma inom givna tidsramar
9. muntligt och skriftligt klart redogöra för sitt projektarbete och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
10. visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete
11. göra bedömningar med hänsyn till samhälleliga aspekter som relaterar till kursens innehåll.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Matematik 3c eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-16700
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Normal
202335 - 202344
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-16701
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)