Sök

Ekonomi- och verksamhetsstyrning B 7.5 hp

Om kursen

Första delen i denna kurs presenterar traditionella modeller som är utvecklade för att sortera och kategorisera olika typer av styrning. Speciellt fokuseras här olika verktyg för styrning. Det görs kopplingar till tidigare kurser på grundnivån där olika styrtankar och styrverktyg presenterats.
I andra delen diskuteras kring styrning i olika miljöer och sammanhang som tex. i offentlig verksamhet och i tjänsteföretag. På en övergripande nivå diskuteras kring den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning. Speciell tonvikt läggs vid den sk "relevance lost" debatten. Även frågor kring en mer informell styrning diskuteras.
Tredje delen handlar om att tillämpa kunskap från delarna ovan. Studenterna genomför i grupper om 2-3 personer fallstudier som mynnar ut i att styrningen i en verksamhet utförligt beskrivs och förklaras.

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ekonomi- och verksamhetsstyrning A

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
1 träffar
Anmälningskod: HIG-11194
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Normal
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11195
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)