Sälj och affärsmannaskap B 7.5 hp

Kursen belyser hur framgångsrik försäljning och god etik hör ihop. Praktisk säljträning genom fiktiva kommunikations- och säljövningar ingår i kursen.

Efter att ha gått kursen ska deltagarna:

- förstå och med egna ord kunna återge säljprocessens och säljsamtalets olika delar och de faktorer som påverkar det slutliga säljresultatet samt

- förstå och praktiskt kunna tillämpa tekniker om hur man som säljare kommunicerar, inger förtroende och bygger upp etiska relationer som är givande för båda parter i en affärsrelation.

Behörighetskrav


Marknadsföring A, 7,5 högskolepoäng.

Urval


Högskolepoäng

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001