Fastighetsvärdering B 7.5 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ekonomi – och verksamhetsstyrning A, 7,5 hp alternativt Matematik och statistik för IT 7,5 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Distans
202004 - 202013
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-21172
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: I kursen ingår tre heldagsträffar som inte är obligatoriska men som rekommenderas starkt att delta på.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)