Ledarskap och Organisation C 7.5 hp

Om kursen

Kursen har en beteendevetenskaplig tonvikt och behandlar den samtida ledningsfunktionens roll och innehåll.
Aktuella frågor av avgörande betydelse för ledarskapet diskuteras: kulturella skillnader, globaliseringens innebörder och konsekvenser, miljö och klimat, turbulent omvärld med behov av kontinuerling bevakning och analys, förändrade värderingar.

Centrala frågor som kursen behandlar:
Hur leda framgångsrikt i en turbulent och svårförutsägbar värld?
Hur leda förändringsprocesser i organisationer?
Hur leda för innovationskraft och kreativitet?
Hur hantera osäkerhet?

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Företagsekonomi G1N och G1F 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202045
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
0 träffar
Anmälningskod: HIG-11175
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)