Sök

Ledarskap och Organisation C 7.5 hp

Om kursen

Kursen har en beteendevetenskaplig tonvikt och behandlar den samtida ledningsfunktionens roll och innehåll.
Aktuella frågor av avgörande betydelse för ledarskapet diskuteras: kulturella skillnader, globaliseringens innebörder och konsekvenser, miljö och klimat, turbulent omvärld med behov av kontinuerlig bevakning och analys, förändrade värderingar.

Centrala frågor som kursen behandlar:
Hur leda framgångsrikt i en turbulent och svårförutsägbar värld?
Hur leda förändringsprocesser i organisationer?
Hur leda för innovationskraft och kreativitet?
Hur hantera osäkerhet?

För mer information se www.hig.se

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Företagsekonomi G1N och G1F 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-21165
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Normal
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11178
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-11163
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)