Sök

Folkhälsopsykologi 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studera hur olika psykologiska teorier och modeller om hälsa och ohälsa kan användas inom folkhälsovetenskapen. Genom att förstå och analysera människan i dess sammanhang utifrån ett folkhälsopsykologiskt perspektiv fördjupas kunskapen om hur det hälsofrämjande arbetet bland befolkningen kan struktureras.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Högskoleexamen om minst 120 poäng. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202313 - 202322
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-24202
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)