Näringslära och matvanor ur ett folkhälso- och hållbarhetsperspektiv 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att studera faktorer som påverkar livsmedelskonsumtionen samt att ge kunskap om hur matvanor påverkar hälsan och miljön. Genom att förstå och analysera matvanor ur ett folkhälso- och miljöperspektiv, fördjupas kunskapen om hur vi kan nyttja livsmedel, mat och måltider i en hållbar kedja från jord till bord. Därigenom ökas potentialen för att skapa en god folkhälsa och hållbara villkor för människan och naturen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)