Sök

Genusvetenskap (31-60) 30 hp

Om kursen

Detta är en påbyggnadskurs, vars mål är att utveckla de grundläggande kunskaper som förvärvats i Genusvetenskap 30 hp. Tyngdpunkten ligger på genusvetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Fyra moment ingår, varav två tematiska moment med samtidskritisk fokus ges under hösten. Under våren följer ett moment om genus, akademiskt skrivande och vetenskaplig metod, och ett uppsatsmoment. Kursen har som mål att vidareutveckla en förmåga till självständigt och kritiskt tänkande. I uppsatsen problematiseras och analyseras genusvetenskapliga frågeställningar utifrån studentens specialintressen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Genusvetenskap 30 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12401
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Sex till åtta nätbaserade seminarier per termin. Seminarierna förläggs till dag- eller kvällstid efter deltagarnas önskemål. Deltagandet i seminarierna är frivilligt men önskvärt.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)