Genusvetenskap (61-90) 30 hp

Om kursen

Genusvetenskap 61-90 hp innebär en fördjupning av ämnets forskningsdiskussionen, med utgångspunkt i aktuell teori- och metoddiskussion. Kursen innehåller tre delkurser varav den första behandlar genusvetenskaplig teoriutveckling, den andra en möjlighet till genusvetenskaplig fördjupning genom teoretisk tillämpning utifrån ett individuellt intresseområde och den tredje ett självständigt uppsatsarbete. Ämnet för uppsatsen kan ligga inom ramen för en annan disciplins ämnesområde eller vara disciplinöverskridande i vidgad bemärkelse.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Genusvetenskap 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)