Genusvetenskap (61-90) 30 hp

Om kursen

Genusvetenskap 61-90 hp innebär en fördjupning av ämnets forskningsdiskussionen, med utgångspunkt i aktuell teori- och metoddiskussion. Kursen innehåller tre delkurser varav den första behandlar genusvetenskaplig teoriutveckling, den andra en möjlighet till genusvetenskaplig fördjupning genom teoretisk tillämpning utifrån ett individuellt intresseområde och den tredje ett självständigt uppsatsarbete. Ämnet för uppsatsen kan ligga inom ramen för en annan disciplins ämnesområde eller vara disciplinöverskridande i vidgad bemärkelse.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Genusvetenskap 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
INSTÄLLD
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12402
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Två till sex nätbaserade träffar per termin på vilka deltagandet är frivilligt. Undervisningen sker företrädesvis på kvällstid Observera att kursen Genusvetenskap 61-90 hp, GEG501, ligger på G2F-nivå och därför inte automatiskt går att tillgodoräkna i kandidatexamen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)