Personlig tränare tillämpning 30 hp 30 hp

Om kursen

Personlig tränare – tillämpning 30 hp, är en del av ett 60 hp paket (Personlig tränare 60 hp) som förutsätter att du har tillgodogjort Personlig tränare – förberedande 30 hp.(ges höstterminen)
IDG009 Kost och prestation
ID036A Coaching
IDG018 Anatomi, fysiologi med inriktning mot träning


-Personlig tränare - tillämpning 30 hp.
Målet med kursen är att tillämpa teoretiska kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande. Genom ett upplevelsebaserat lärande erbjuds du ökade kunskaper/färdigheter i bl.a. träningslära, idrottsmedicin, kost, coaching, ledarskap och gruppdynamik.
I kursen ingår fältstudier där du praktiserar dina kunskaper inom ovan nämnda områden på adepter i olika miljöer. Du ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera målrelaterade personliga tränings- och kost-program på individ- och gruppnivå.
Kursen ges på distans, studietakt helfart, med fyra fysiska tillfällen på högskolan i Gävle á två dagar.
Kurserna innehåller inspelade föreläsningar, föreläsningar i realtid, övningar med individuella och gruppexaminationer online. Vi använder Högskolan i Gävles utbildningsplattform, Blackboard och videokonferensverktyget Zoom för att kommunicera i kurserna. Vid fullföljda och godkända kurspaket (60 hp) ges du möjlighet att certifieras enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Coaching 7,5 hp, Kost och prestation 7,5 hp, Anatomi, fysiologi med inriktning mot träning 15 hp eller motsvarande validerade kunskaper.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2021
Normal
202103 - 202122
Ej öppen *
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-24112
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Vi planerar för 4 träffar á 2 dagar

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)