Sök

Personlig tränare 60 hp

Om kursen

Målet med kursen är att ge praktiska och teoretiska kunskaper om den fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande. Genom ett upplevelsebaserat lärande erbjuds du ökade kunskaper/färdigheter i bl.a. träningslära, testmetoder, idrottsmedicin, kost, coaching, ledarskap och gruppdynamik.
I kursen ingår fältstudier där du praktiserar dina kunskaper inom ovan nämnda områden på adepter i olika miljöer. Du ges möjlighet att planera, genomföra och utvärdera målrelaterade personliga tränings- och kost-program på individ- och gruppnivå.
Kursen ges på distans, studietakt helfart, med sex fysiska obligatoriska innedagar på högskolan i Gävle. Innedagarna är två tillfällen á tre dagar under höstterminen. Innedagarna är fyra tillfällen á tre dagar under vårterminen. Innedagarna, vilka är fysiska träffar i Gävle, är obligatoriska. Missade innedagar tas igen vid nästkommande kurs. Höstterminen, som är av mer teoretisk karaktär består av coaching, kost, anatomi, fysiologi och träningslära. Under vårterminen tillämpas höstens moment genom bl.a. fältstudier.
Kursen innehåller inspelade föreläsningar, föreläsningar i realtid, övningar med individuella och gruppexaminationer online. Vi använder Högskolan i Gävles utbildningsplattform, Canvas och videokonferensverktyget Zoom för att kommunicera i kursen. Vid fullföljd och godkänd kurs (60 hp) ges du möjlighet att certifieras enligt EuropeActive Standards, EQF level 4, Personal Trainer (www.europeactive.eu) samt Friskvårdsföretagen Almegas "FRISK-licens". (http://www.friskvardsforetagen.se/auktorisation/)
Efter avslutad kurs, 60 hp, finns möjlighet att läsa en sommarkurs i Idrottsvetenskap 4,5 hp och därefter starta direkt i årskurs 2 på det Idrottsvetenskapliga programmet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
6 träffar
Anmälningskod: HIG-14113
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Övrig info på svenska Sex fysiska tillfällen på högskolan i Gävle á två dagar, två tillfällen under höstterminen och fyra tillfällen under vårterminen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)