Sök

Tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhetsteknik 6 hp

Om kursen

Kursen fokuserar på hur man mäter, designar, hanterar och optimerar tre viktiga kvalitetsfaktorer av produkter eller system: tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet (RMS). Efter avslutad kurs ska studenterna kunna

Kunskap och förståelse
1. betydelsen av RMS-begreppen och mätningar inom produktdesign, tillverkning och logistiktjänster
2. definiera driftsäkerhet, underhållsmässighet och säkerhet av produkter, processer och logistiksystem

Färdigheter och förmåga
3. karakterisera de viktigaste skillnaderna i RMS-mätningar i produkter, processtillverkning och supply chain systems
4. identifiera de viktigaste verksamheterna i ett RMS-program inom ramen för supply chain management
5. tillämpa metoder på ett praktiskt operativt problem eller forskningsprojekt i FoU-processer, tillverkning, logistik och system

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. förklara betydelsen av tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet teknik från samhälleliga och etiska perspektiv
7. göra en omfattande utvärdering av tillförlitlighet, underhållsmässighet och säkerhet för system

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Kandidatexamen 180 hp i industriell ekonomi eller motsvarande varav minst 15 högskolepoäng i statistik och kvalitetsstyrning eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202235 - 202244
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17406
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)