Sök

Ledning av innovationsprocesser 6 hp

Om kursen

Kursen är inriktad på fördjupade kunskaper om ledning av innovationsprocesser i teori och praktik. Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse
1. presentera en översikt av metoder, modeller, frågeställningar och utmaningar gällande innovationsledning
2. beskriva hur innovationsprocesser och metoder kan implementeras, användas och organiseras i industriella företag och organisationer

Färdighet och förmåga
3. tillämpa metoder för att analysera innovationsledningsprocesser i ett verkligt fall
4. tillämpa urval av innovationsmetoder
5. skriva en vetenskaplig uppsats som inkluderar en teoretisk analys av innovationsledningsprocesser i en verklig organisation

Värderingsförmåga och förhållningssätt
6. kritiskt granska innovationsledning och de metoder som används för analys och utveckling av innovationsprocesser
7. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter på innovation.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Kandidatexamen inom Industriell ekonomi eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Normal
202245 - 202302
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-17403
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)