Juridisk översiktskurs 15 hp

Kursen inleds med allmän rättslära med orientering om rättsordningen,
rättskällorna, tolkningsmetoder och rättstillämpning, grundläggande juridiska
begrepp och gränsdragningsfrågor. Dessutom studeras förhållandet mellan nationell rätt och EG:rätt.
Därefter är kursen indelad i följande huvudavsnitt:
• Personrätt - behandlar vem som får ingå avtal med bindande verkan.
• Allmän förmögenhetsrätt - här studeras allmän avtalsrätt, köprätt, marknadsrätt,
fordringsrätt inklusive exekutionsrätt, fastighetsrätt, associationsrätt,
arbetsrätt samt skadestånds- och försäkringsrätt.
• Familjerätt - behandlar främst äktenskapets och samboendets ekonomiska-och övriga rättsverkningar samt successionsrätten.
• Förvaltningsrätt - behandlar förhållandet mellan de offentliga och privata rättssubjekt.
Här studeras myndighetsbegreppet, myndighetsutövning, allmänna
handlingar och sekretess.
• Straff och Processrätt - behandlar straff- och processrättens
grundprinciper.

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet

Urval


Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Anmälan


Anmälan till kurser sker via webbplatsen www.antagning.se. Klicka på anmälningskoden, så kommer du direkt till antagning.se. Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Mer information


Kursplan
Studieform

Veckorna

Studieort

Antal platser

Språk

Anmälningskod

Publicerad av: Magnus Angermund
Sidansvarig: Veronica Liljeroth
Sidan uppdaterades 2014-11-05
Högskolan i Gävle | 801 76 Gävle | Telefon 026 - 64 85 00 | Fax 026 - 64 86 86 | © Högskolan i Gävle 2008
Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001