Sök

Fastighetsrätt 15 hp

Om kursen

Kursen ges i modifierad distansform. Upplägget är träffar i Gävle som är förlagda till fredag-lördag ungefär varannan vecka, ca 10 sammankomster på plats i Gävle. I övrigt gäller självstudier.

I kursen behandlas de praktiskt viktiga reglerna i jordabalken om överlåtelser, inteckning och panträtt i fast egendom samt inskrivningsväsendet och den sk förvärvslagstiftningen. Dessutom ges det en orientering i entreprenadrätt.

Inom den speciella fastighetsrätten behandlas reglerna om fastighetsbildning, expropriation och annan tvångsinlösen av fastigheter, ledningsrätt, gemensamenhetsanläggningar och servitut. Dessutom genomgås PBL och miljöbalken. I anslutning till detta ges även en orientering i byggjuridik såsom byggregler från Boverket, krav på byggen mm.

Regler om bostadsrätt behandlas tämligen ingående under kursen och vad avser regler om hyra, arrende och andra nyttjanderätter så genomgås dessa främst såvitt avser sakrättsliga frågor.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Distans
202235 - 202302
Studietid: Veckoslut
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
10 träffar
Anmälningskod: HIG-11305
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen ges i modifierad distansform. Upplägget är träffar i Gävle som är förlagda till fredag-lördag ungefär varannan vecka, ca 10 sammankomster på plats i Gävle. I övrigt gäller självstudier.
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Ej öppen *
Studietid: Veckoslut
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
10 träffar
Anmälningskod: HIG-11320
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen ges i modifierad distansform. Upplägget är träffar i Gävle som är förlagda till fredag-lördag ungefär varannan vecka, ca 10 sammankomster på plats i Gävle. I övrigt gäller självstudier.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)