Beskattningsrätt I 15 hp

Om kursen

Utbildningen syftar till att ge grundläggande insikt i och förmåga att tillämpa gällande skattelagstiftning och rättspraxis för såväl individer som företag. Särskild tyngdpunkt läggs på inkomstbeskattningen av företag samt de övriga skatter och avgifter som har anknytning till företag.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Handelsrättslig översiktskurs A, 15 hp.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)