Logistik (distans) 7.5 hp

Om kursen

Efter kursen förväntas studenten kunna:
• Redogöra för grundläggande logistikbegrepp
• Tillämpa grundläggande metoder om lagerstyrning och prognoser
• Redogöra för logistikens betydelse för företags konkurrenskraft och lönsamhet
• Tillämpa grundläggande logistikkunskap inom ramen för ett projekt

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-17420
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Blandad undervisningstid
Antal platser: 15
Studieort: Hudiksvall
3 träffar
Anmälningskod: HIG-17421
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Tre obligatoriska träffar i Hudiksvall för projektarbeten på företag. Utbildningen bedrivs via utbildningsplattformen Blackboard.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)