Matematisk begreppsbildning för gymnasieskolan 7.5 hp

Om kursen

Utbildningen syftar till att ge blivande lärare ämnesdidaktiska kunskaper i gymnasiematematik.

De studerande skall under denna kurs
- skaffa sig goda kunskaper om begrepp, satser och bevis som ingår i gymnasieskolans matematikkurser C-E.
- utveckla sin förmåga att ställa upp matematiska modeller
- göra sig förtrogen att använda pedagogiska hjälpmedel för att åskådliggöra matematiska begrepp, lösa matematiska problem och upptäcka matematiska samband
- öva sin förmåga att konstruera matematiska problem
- möta olika undervisnings - och examinationsformer i matematik
- tillägna sig kunskaper som leder till matematisk begreppsförståelse och förståelseinriktad undervisning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ma D eller Matematik 3 c samt Matematik A 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)