Flervariabelanalys 7.5 hp

Om kursen

Kursen är en naturlig fortsättning på kursen Envariabelanalys och behandlar differential- och integralkalkyl av funktioner i flera variabler, vilket ofta är en förutsättning för fortsatta studier inom matematik och natur- och teknikvetenskap. Kursen inkluderar också vektoranalys, vilket är en central teori med tillämpningar inom studiet av flöden och inom den elläran.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Linjär algebra 7,5 hp och Envariabelanalys 7,5 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
1 träffar
Anmälningskod: HIG-28229
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: Med en obligatorisk träff avses tentamenstillfället. Möjlighet finns att ansöka om tentamen på annan ort.
Våren 2020
Distans
202014 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28222
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Normal
202014 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-28212
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)