Sök

Matematikinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass (Uppdrag av Skolverket) 15 hp

Om kursen

Kursen avser att ge deltagare redskap för att kunna stimulera barns intresse i förskoleklass för matematik och främja deras matematiska förmåga, samt för att förbereda barnen för övergången mellan matematikundervisningen i förskolan och skolan. Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förskollärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2022
Distans
202235 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Ortsoberoende
6 träffar
Anmälningskod: HIG-18253
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart
Anmärkning: All undervisning och seminarium genomförs digitalt via zoom.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)