Sök

Thermal Comfort and Indoor Climate, internet course 7.5 hp

Om kursen

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- förstå effekterna av värme och ventilation
- luftkvalité inomhus samt på termisk komfort,
- konstruera HVAC-system,
- bedöma byggnadens energianvändning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande termodynamik 7,5 hp, Grundläggande värmeöverföring 7,5 hp, Grundläggande strömningsmekanik (strömningslära) 6 hp, Energy Utilization 9 hp eller motsvarande (or equivalent courses)

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 60
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-26712
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)