Sök

Miljöbedömning av Byggnader 7.5 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
1. beskriva grunderna för det ömsesidiga samspelet mellan byggnader, människor och den omgivande miljön
2. beskriva hur byggnader kan påverka människors hälsa, ekosystem och resursanvändning
3. förklara vad livscykelanalys (LCA) är, i fråga om metod och tillämpningar för byggnader
4. förklara vilka faktorer som är avgörande för resultatet av en miljöbedömning av en byggnad.

Innehållet inkluderar föreläsningar med en bred orientering om miljöproblem inom den svenska byggsektorn och om livscykelanalys. Särskild uppmärksamhet ägnas åt olika svenska och utländska metoder för miljöbedömning av byggnader, inklusive LCA

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Engelska 6 Avlagd examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande utländsk examen

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16530
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)