Sök

Examensarbete för magisterexamen i miljövetenskap 15 hp

Om kursen

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Avklarade studier om minst 30 hp inom programmet Beslutsfattande för hållbarhet eller motsvarande. För examensarbetet relevanta kurser ska vara avklarade.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202313 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-26521
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Denna kurs är enbart till för de studenter som är antagna på programmet " Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp" vid Högskolan i Gävle och ämnar ta ut en magister i stället.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)