Sök

Klimatförändringarnas psykologi 7.5 hp

Om kursen

Kursen innehåller psykologiska begrepp och teorier för att på en grundläggande nivå förstå samspelet mellan människan, miljöpåverkan och klimatförändringar. Kognitionspsykologiska begrepp och teorier tillämpas för att beskriva och förstå hur människor uppfattar sin egen och andras miljöpåverkan såväl som psykologiska mekanismer bakom människans respons på miljöutmaningar och klimatförändringar. Perspektiv på psykologisk distans sätts i relation till klimatförändringar. Människans beteende i resurs- och sociala dilemman diskuteras liksom metoder för att påverka människors beteende i en miljövänlig riktning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202323 - 202332
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 50
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-38800
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)