Sök

Digitala kanaler I 7.5 hp

Om kursen

De digitala kanalerna är idag ofta de kraftfullaste kommunikationsvägarna i samhället. I den här kursen studeras de digitala kanalerna för att skapa såväl kritisk som operativ strategisk kompetens i att värdera dessa kanalers styrkor och svagheter, likheter och skillnader. Grunden för kursen är att skapa en gedigen förståelse för hur övergången från predigital till digital kommunikationslogik kommit att förändra förhållandet mellan avsändare och mottagare fundamentalt – och hur detta påverkar såväl strategier för till exempel ekonomisk eller politisk framgång som förutsättningarna för demokratin och samhället i stort.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Kvällstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12610
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)