Sök

Mediesamhälle och mediekultur 7.5 hp

Om kursen

Få en bred introduktion till medier och medierad kommunikation i samhället och kulturen i vår kurs. Utforska centrala teorier och begrepp med utgångspunkt i både kulturteoretisk och samhällsvetenskaplig tradition. Lär dig om mediernas historiska framväxt och förändringar, både nationellt och internationellt. Resonera kring dagens digitala medielandskap, medierade offentlighet, publiker, påverkan, funktioner, användning och interaktion, politisk opinionsbildning, journalistik och agenda setting. Utforska olika maktperspektiv på medierna. Denna kurs ingår i vår satsning på medie- och informationskunnighet och är en del av vår utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Kvällstid
Antal platser: 20
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-12607
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)