Sök

CAD och produktutveckling 7.5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i datorstödd konstruktion samt produktutvecklingsmetoder.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. utföra grundläggande ritningar i CAD
2. använda CAD-system för att producera modeller och ritningar med utgångspunkt i relevant information
3. tillämpa grundläggande metoder för att utföra, presentera och visualisera en 3D-modell till färdig ritning
4. redogöra för och tillämpa vedertagna produktutvecklingsmetoder
5. skriftligt rapportera sitt arbete med fokus på att formulera och hantera frågeställningar samt analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
6. planera och genomföra uppgifter inom givna ramar.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Ingen undervisning
Antal platser: 100
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-16201
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)