Mikroekonomi med tillämpningar 15 hp

Om kursen

I kursen ställs krav på goda kunskaper i matematik och statistik. De studenter som söker kursen som en fristående kurs bör betänka dessa krav på förkunskaper.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (Områdesbehörighet 4/A4)

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2019
Normal
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-11206
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Hösten 2019
Distans
201936 - 202003
Studietid: Dagtid
Antal platser: 25
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-11207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Kursen avslutas med en skriftlig tentamen på campus i Gävle. Du kan ansöka om att få tentera på annan ort (för mer information se www.hig.se/dinastudier). I övrigt studier via internet.
Våren 2020
Normal
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
Anmälningskod: HIG-21208
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Våren 2020
Distans
202004 - 202023
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Ortsoberoende
3 träffar
Anmälningskod: HIG-21207
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Två seminarietillfällen on-line, samt en avslutande skriftlig tentamen på campus i Gävle. Möjlighet finns att ansöka om att tentera på annan ort. För mer information, se www.hig.se, tentamen.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)