Sök

Examensarbete för grundlärare 4-6: biologi, fysik, kemi och teknik med ämnesdidaktisk inriktning 30 hp

Om kursen

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa förmåga att med handledning genomföra ett självständigt vetenskapligt ämnesdidaktiskt arbete yrkesrelevant för 4-6
2. visa förmåga att dokumentera det egna arbetet i form av ett examensarbete
3. visa förmåga att presentera och försvara det egna arbetet muntligt
4. visa förmåga att granska och opponera på ett annat examensarbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Ämnesstudier mot grundskolans årskurs 4-6, 135 hp eller motsvarande Utbildningsvetenskaplig kärna, 60 hp eller motsvarande Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
5 träffar
Anmälningskod: HIG-28128
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)