Organisation och arbetsledning inom äldresjuksköterskans ansvarsområde 7,5 hp 7.5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i teorier och modeller för ledarskap, organisation, förändringsarbete och kunskapsimplementering, lagar, regelverk och styrdokument, utvecklingsbehov och förändringsprocesser, kommunikation, ledning, samarbete och handledning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Akademisk yrkesexamen för sjuksköterska på kandidatnivå Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202046 - 202102
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 18
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-14352
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)