Sök

Integrativ omvårdnad inom psykiatrisk vård 7,5 hp 7.5 hp

Om kursen

Kursen ges på avancerad nivå och riktar sig till sjuksköterskor som vill fördjupa sina kunskaper om integrativ omvårdnad inom psykiatrisk vård. Kursen innehåller bland annat principer inom integrativ omvårdnad och hur det integrativa synsättet kan användas i kliniska bedömningar. I kursen ingår även att göra bedömningar av en persons behov utifrån fall där psykisk ohälsa föreligger. Det ingår också att reflektera över hur ett systemiskt synsätt och komplexitetsteorier kan kopplas ihop med till integrativ omvårdnad samt dess inverkan på det egna förhållningssättet som sjuksköterska i mötet med patienter. Kursens undervisning (lyssna till inspelade föreläsningar och besvara quiz) ges på engelska genom ett samarbete med University of Minnesota. Dialog mellan lokala lärare och andra studenter kommer att hållas på svenska i form av seminarier. Kursen ges helt på distans och samtliga träffar sker digitalt. Eftersom kursen är nätbaserad, behöver deltagarna ha tillgång till dator med webkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband och/eller lokalt studiecentra som tillhandahåller datorer med samma utrustning.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

-Sjuksköterskeexamen omfattande 180 högskolepoäng, eller -Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng inklusive 90 högskolepoäng i huvudområdet omvårdnad, omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap -Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation för sjuksköterskor -Yrkeserfarenhet motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring -Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202322
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
1 träffar
Anmälningskod: HIG-24302
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Kvartsfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)