Sök

Omvårdnad - Vetenskaplig metod och teori avancerad nivå 7.5 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som vill tillägna dig fördjupade kunskaper i vetenskapsteoretiska perspektiv, kvalitativa och kvantitativa forskningsansatser inklusive dataanalysmetoder, forskningsdesigner, kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, forsknings- och forskaretik, och analys och värdering av vetenskaplig litteratur och forskningsresultat.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Akademisk yrkesexamen för sjuksköterska på kandidatnivå Inga särskilda förkunskaper utöver programmets behörighetskrav erfordras.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-14313
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)