Omvårdnad och hälsopromotion - Geriatrik samt klinisk utbildning inom primärvård, äldrevård och psykiatrisk vård 22.5 hp

Om kursen

Kursen ingår som obligatorisk kurs (kurs 7) i sjuksköterskeprogrammet

Kursplan

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Godkänd kurs 1-4 i sjuksköterskeprogrammet samt kurs 5 och 6 skall vara genomgångna

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan

Det finns inga ansökningstillfällen

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)