Sök

Hälsopedagogik 1-30, 30 hp

Om kursen

I kursen introduceras hälsopedagogik som ett kunskapsområde inom ramen för ämnet pedagogik. Faktorer av vikt för hälsopedagogiskt arbete introduceras, granskas och diskuteras, liksom pedagogiska inriktningar med relevans för det hälsopedagogiska området. Vidare studeras hälsopedagogiska frågeställningar utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv samt hur synen på kunskap, lärande och hälsa förändrats under olika tidsperioder. I kursen ges även en introduktion till ledarskapsteorier och deras betydelse för hälsa och hälsofrämjande arbete samt pedagogiska förhållningssätts betydelse för människan vad gäller lärande, utveckling och hälsa. Faktorer av vikt för hälsofrämjande ledarskap på individ-, grupp- och organisationsnivå introduceras, granskas och diskuteras. I kursen ges även en introduktion i grunderna i pedagogiskt forskningsarbete vilket bland annat innebär att planera, genomföra och rapportera ett vetenskapligt arbete. I kursen ingår att författa och försvara ett vetenskapligt arbete inom det hälsopedagogiska området.


Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg/Högskoleprov: 50/50 %

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202422
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 15
Studieort: Gävle
5 träffar
Anmälningskod: HIG-13114
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Det är fem examinerande campusträffar på plats på Högskolan i Gävle.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)