Sök

Likvärdighet som rättighet och som praktik 7.5 hp

Om kursen


I kursen får studenter möjligheter att öka förståelse om likvärdig utbildning som en rättighet och som en praktik i skola och förskola. Olika innebörder av likvärdighet behandlas, dels utifrån ett teoretiskt perspektiv och dels utifrån vad som framkommer i utbildningssystemets relevanta styrdokument. Med utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål fokuseras strategier för att utveckla likvärdighet utifrån ett rättviseperspektiv i skolans och förskolans praktik. I kursen bearbetas även möjligheter och hinder för att utveckla en likvärdig skola och förskola, och studenterna får möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om likvärdighet inom ett valt utbildningsområde.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

30 hp pedagogik.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202345 - 202402
INSTÄLLD
Studietid: Dagtid
Antal platser: 30
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-13122
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Upp till fyra examinerande campusträffar på plats på Högskolan i Gävle.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)