Pedagogik 61-90 hp 30 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till den som önskar fördjupade teoretiska och vetenskapliga kunskaper inom pedagogikens problemområden och forskningsmetoder. Den syftar till kunskaper gällande relevanta problem, perspektiv, begrepp och vetenskapliga metoder inom det pedagogiska kunskapsfältet.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Pedagogik 60 hp

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 20
Studieort: Gävle
4 träffar
Anmälningskod: HIG-13101
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Fyra examinerande campusträffar på plats på Högskolan i Gävle.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)