Sök

Pedagogiskt utvecklingsarbete 15 hp

Om kursen

Kursen vänder sig till personer som har en äldre förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem där examensarbetet var mindre än 15 hp.
Kursen syftar till att möjliggöra för dessa personer att få behörighet till Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot verksamhetsutveckling. I kursen genomförs ett pedagogiskt utvecklingsarbete som dokumenteras i uppsatsform eller i reflekterande essäform.
I detta ingår bland annat att bredda förståelsen för utbildningsvetenskapliga teorier, perspektiv, forskningsresultat samt aktuell utbildningsvetenskaplig/utbildningspolitisk debatt. I kursen ingår att presentera och försvara uppsatsen/essän utifrån gällande vetenskapliga regler om hur vetenskapliga resultat genereras, presenteras och sprids.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Förskollärarexamen, lärarexamen eller examen inriktad mot arbete i fritidshem.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 10
Studieort: Gävle
3 träffar
Anmälningskod: HIG-13115
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Halvfart
Anmärkning: Tre examinerande campusträffar på Högskolan i Gävle.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)