Sök

Religionsvetenskap idag 7.5 hp

Om kursen

Kursen förmedlar grundläggande kunskaper om förhållandet mellan religion, kultur och politik samt teoretiska färdigheter att självständigt bearbeta problem inom ämnesområdet. Särskild vikt läggs vid frågor om makt, social mobilisering, förtryck, diskriminering, motstånd, konflikter, genusordning, demokrati och mänskliga rättigheter ur såväl globala som lokala perspektiv. Kursen omfattar även politiska religionstolkningar - såväl fundamentalistiska som liberala, religiös nationalism, religiöst motiverat våld, befrielseteologier, politisk religion ur genusperspektiv. Den problematiska relationen mellan sekularisering, demokrati och religion blir också föremål för studium.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas behörighetsgivande. Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202339
Studietid: Dagtid
Antal platser: 3
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13232
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Du kan delta i undervisningen via internet plattformen Zoom och du är välkommen till seminarierna på Campus Gävle (ej obligatoriska). Kursen rymmer i regel 3-4 seminarier i distansform.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)