Sök

Kulturvetenskapliga perspektiv på religion 7.5 hp

Om kursen

Genom historien har identiteten varit ett ständigt föränderligt fenomen. Kursen lyfter upp begreppen som kultur, nation, kön, ras, religion och identitet och hur dessa påverkade individens handlingsutrymme och hennes självförståelse. Kursen innehåller en kritisk granskning av påståenden om att människor har gått ifrån en kollektiv självförståelse till en individualistisk under övergången från tidigmodern till modern och postmodern tid. Inom ramen för kursen kommer sambandet mellan identitet och kultur/populärkultur att studeras närmare. En introduktion till arabvärldens moderna politiska historia med problemställningar såsom arabisk identitet, enhetssträvanden, kvinnans ställning och relationen till Europa ingår i kursen.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas behörighetsgivande. Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202340 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 3
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13233
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Du kan delta i undervisningen via internet plattformen Zoom och du är välkommen till seminarierna på Campus Gävle (ej obligatoriska). Kursen rymmer i regel 3-4 seminarier i distansform.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)