Sök

Historiska och antropologiska perspektiv på religion 7.5 hp

Om kursen

Kursen ger en grundlig översikt över den jämförande religionsvetenskapens, den religionshistoriska och antropologiska forskningshistorien, där väsentliga forskningsbidrag läses i originaltexter. Centrala paradigm, teorier och begrepp inom dessa forskningsfält studeras och diskuteras, där även kritiska synpunkter lyfts fram. Dessutom kommer studenterna att få fördjupade kunskaper om och träna sig i de metoder som tillämpas inom dessa fält. En enskild fördjupningsuppgift genomförs.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas behörighetsgivande. Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202350 - 202402
Studietid: Dagtid
Antal platser: 3
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13235
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Du kan delta i undervisningen via internet plattformen Zoom och du är välkommen till seminarierna på Campus Gävle (ej obligatoriska). Kursen rymmer i regel 3-4 seminarier i distansform.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)