Sök

Ledarskap - individ, samhälle, kultur och religion 15 hp

Om kursen

Kursen lyfter organisationsmodeller, ledarskapsteorier, målsättningsarbete, etik, värdegrunder och kulturella samt religiöst motiverade självförståelsemodeller upp för kritisk granskning. Kursen behandlar personligt ledarskap och organisationers relationer till samhället. Vidare behandlas olika syn på personlighetsutveckling, ledarstil, chefsroll/funktioner samt makthantering. Syftet med kursen är att ge en fördjupad förståelse för samspelet mellan individ, organisation och kultur i nationell och i internationell kontext. Särskilt kommer kursen att fokusera på hur personlighet, ledarstil, roll, makthantering och kön påverkar organisationer och även kulturer i stort. Studenten ska utveckla fördjupad teoretisk kunskap om ledarskap i olika kulturella kontexter. Vidare ska studenten utveckla redskap för att analysera olika aktörers strategier ur ett individ-, struktur- och kulturperspektiv. Studenten ska också utveckla fördjupade kunskaper om att med vetenskaplig metod genomföra och rapportera ett självständigt arbete.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

90 hp inom huvudområdet religionsvetenskap inklusive ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng. Vissa närbesläktade huvudområden kan utöver religionsvetenskap bedömas behörighetsgivande. En B/Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Våren 2023
Distans
202303 - 202312
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23202
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)