Sök

Framtidens miljö, hälsa och arbetsliv 15 hp

Om kursen

Kursen inleds med en introduktion av begreppen hållbar utveckling, hälsa, holism och arbete ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Därefter görs en orientering och genomgång av olika naturbegrepp, deras förutsättningar och sammanhängande syn på arbetet. Dessa begrepp granskas och problematiseras sedan utifrån en kritisk analys och diskussion med fokus på etik, makt, risker och möjligheter, idéhistoriska exempel, skilda kultur- och världsbilder, och estetik. Avslutningsvis ska studenten tillämpa de förvärvade, teoretiska kunskaperna inom ett specifikt arbetslivsområde. Kursen eftersträvar en tvärvetenskaplig arbetsprocess där hälsa sätts i relation till tekniskt, socialt, ekonomiskt, ekologiskt och existentiellt hållbar livsmiljö.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

60 hp inom Masterprogram i religionsvetenskap Engelska 6

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2023
Distans
202335 - 202344
Studietid: Dagtid
Antal platser: 3
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13230
Undervisningsspråk: Engelska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: Du kan delta i undervisningen via internet plattformen Zoom och du är välkommen till seminarierna på Campus Gävle (ej obligatoriska). Kursen rymmer i regel 3-4 seminarier i distansform.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2023-03-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)