Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (91-120) 30 hp

Om kursen

Studenten väljer att inrikta sina studier mot forskningstemat kultur och identitet. Kursen har en tydlig forskningsförberedande karaktär genom ett fördjupat teori- och metodstudium samt en forskarförberedande uppsats.
Religionsvetenskap kan utgöra huvudämne i en fil. mag.examen på 240 hp.

Kursplan

Litteratur

Anmälningsinformation

Behörighetskrav

Religionsvetenskap (1-30), Religionsvetenskap (31-60) 30 hp och Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet (61-90) 30 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Webbanmälan öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

När du väljer att ansöka till en kurs kommer du till Antagning.se där koden för din kurs kommer vara förifylld.

Mer om antagning på Antagning.se

Ansökan

Start
Studieform
Veckor
Anmälan
Hösten 2020
Distans
202036 - 202102
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-13234
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter.
Våren 2021
Distans
202103 - 202122
Studietid: Dagtid
Antal platser: 5
Studieort: Ortsoberoende
0 träffar
Anmälningskod: HIG-23221
Undervisningsspråk: Svenska
Studietakt: Helfart
Anmärkning: All undervisning sker via webbkonferensverktyget Zoom som gör att kursen går att följa antingen på campus i lärosal eller live på distans. Zoom är en e-mötestjänst vid Högskolan i Gävle som stödjer de flesta enheter och gör det möjligt att kommunicera med bra ljud- och bild även över långsamma förbindelser.

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)